Contact opnemen?

Arbeidsconflicten

Zoek samen naar oplossingen

Mediation bij arbeidsconflicten is een effectieve manier om arbeidsconflicten die betrekking hebben op arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en of arbeidsvoorwaarden in gezamenlijk overleg op te lossen. Arbeidsconflicten leiden in de meeste gevallen tot ziekteverzuim of verminderde prestaties (onderpresteren). Hoe sneller het conflict wordt opgelost des te sneller kan er worden gewerkt aan re-integratie en of verbeteren van het functioneren.

Wanneer is er een arbeidsconflict?

Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. (bron: STECR werkwijzer arbeidsconflicten)

Frequent kort ziekteverzuim is belangrijk signaal!

Het is de werknemer die vaak eenzijdig vindt dat er een arbeidsconflict is en dat laat merken door zich ziek te melden. Frequent kort ziekteverzuim is een belangrijk signaal en de voorbode van lang verzuim. Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) is het de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om snel actie ondernemen als lang verzuim dreigt. 

Tijdig mediation inzetten bij langdurig ziekte verzuim

Manyways Mediation & Coaching helpt arbeidsconflicten tijdig bespreekbaar te maken, waardoor onuitgesproken zaken op tafel komen, zodat er snel kan worden gewerkt aan oplossingen. Een goed moment om een mediator in te schakelen is direct aansluitend op de probleemanalyse door de bedrijfsarts of de Arboarts. Bijvoorbeeld voor het het opstellen van een plan van aanpak om de re-integratie van een zieke medewerker, conform het stappenplan van de Wet verbetering poortwachter, te bespoedigen.  Daardoor kan ziekteverzuim en onnodig personeelsverloop worden voorkomen. Dat bespaart veel persoonlijk leed en veel kosten.

Onderpresterende medewerkers

Het kan voorkomen dat één of meerdere medewerkers, om welke reden dan ook, onderpresteren. Met mediation kom je er achter wat er speelt en kun je bijvoorbeeld afspraken maken die het functioneren van de medewerkers verbeteren. Die afspraken worden vastgelegd in een SMART geformuleerd verbeterplan. Dat verbeterplan is het uitgangspunt voor een verbetertraject, dat is een coachingstraject, waarbij de medewerker wordt bijgestaan in het bereiken van de afgesproken doelstellingen.  

Online mediation

Als je het conflict wilt oplossen maar het moeilijk vindt om direct de confrontatie met de ander aan te gaan, of als je veel reistijd moet maken om samen om tafel te gaan is online mediation een goed alternatief. 

Benieuwd hoe Manyways je van dienst kan zijn bij het oplossen van arbeidsconflicten? Bel 06-57543385 voor een afspraak of meer informatie of vul het contactformulier in.

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC