Contact opnemen?

Disclaimer

Disclaimer website Manyways Mediation & Coaching Zwolle
 

Manyways mediation & coaching besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Het is mogelijk dat informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Manyways mediation & coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en / of onvolledige informatie op deze website. Manyways mediation & coaching is niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen en / of andere schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website. 

Informatie die voor u van essentieel belang is dient u op juistheid te verifiëren. Zonder schriftelijk toestemming van Manyways mediation & coaching is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of gedeeltelijk over te nemen. Manyways mediation & coaching heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

Coachingswerkzaamheden geschieden met in achtneming van de ethische code en het klachtenreglement van de NOBCO.

Mediations vinden plaats conform het mediationreglement van het NMI, tevens is het klachten reglement van het NMI van toepassing.

Teneinde klanten van Manyways mediation & coaching te behoeden voor schade voortvloeiend uit onze coachingsactiviteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten.

 

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC