Contact opnemen?

Werkwijze mediation

Mediation, het gestructureerde alternatief voor conflictoplossing

Mediation is bij arbeidsconflicten een goed alternatief voor het voeren van kostbare en tijdrovende rechtszaken. Deelname aan een mediation is vrijwillig. 

Individuele intake

Mediations starten bij Manyways Mediation & Coaching met een individueel intakegesprek, waarin wordt uitgelegd hoe mediation werkt en de noodzakelijke administratieve zaken worden afgehandeld. Voordat inhoudelijk op het conflict wordt ingaan, wordt een mediationovereenkomst ondertekend, omdat daarin naast de "spelregels" van mediation vastgelegd. Alles wat in een mediation nieuw ter tafel komt is vertrouwelijk. Daarmee wordt een veilige gespreksomgeving gecreëerd.

Gezamenlijke gesprekken

Na de intake volgen er een aantal gezamenlijke gesprekken, meestal tussen de drie en vijf, waarin het conflict gestructureerd wordt besproken. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun kant van het conflict te belichten, waarna er geïnventariseerd wordt welke belangen er spelen. Dat is de basis voor het zoeken naar gezamenlijke oplossingen. Deelnemers kunnen advocaten en of adviseurs in de mediation betrekken.

Time outs

Als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld als er geen voortgang meer wordt geboekt, kan de mediator een time out inlassen. Dan wordt met de deelnemers afzonderlijk een kort gesprekje gevoerd. Meestal loopt de mediation daarna weer vlot.  

Vastleggen afspraken

Als er overeenstemming is bereikt over de oplossing van het conflict, zorgt Manyways ervoor dat de afspraken goed worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Na het onderteken van die overeenkomst eindigt de mediation.

Neutraal en onafhankelijk

Manyways Mediation & Coaching is NMI geregistreerd en werkt conform de NMI gedragscode voor mediators. Op alle mediations is de NMI klachtenregeling en het reglement stichting tuchtrechtspraak mediation van toepassing. Daardoor ben je verzekerd van een neutrale en onafhankelijke mediator. Zie voor meer informatie reglementen.

Bel 06-57543385 voor meer informatie over mediation of vul het contactformulier in.

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC