Contact opnemen?

Ontslag

Ontslagroutes


Vaststellingsovereenkomst ontslag wederzijds goedvinden

Als werkgever en werknemer tijdens een mediation tot de slotsom komen dat de enige begaanbare weg is dat ze uit elkaar gaan schakelt Manyways Mediation & Coaching Zwolle naadloos door naar exit-mediation. Dat is een snelle en kostenbesparende route om zonder tussenkomst van de rechter de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden te beëindigen. Daarbij zorgt Manyways ervoor dat de rechten van werknemer op bijvoorbeeld WW uitkeringen worden gewaarborgd. Daar is echt geen advocaat of rechter voor nodig. 

Wilt u dat ik hierover contact met u opneem? Vul dan in de button Contact opnemen (rechtboven op de pagina) naam en telefoonnummer in en klik op "Bel mij" dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Van rechtswege 
Aan het eind van een tijdelijk contract korter dan zes maanden 
Via UWV

bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid;

Via de kantonrechter 

De ontslagroute via de rechter is in de WWZ na 01-07-2015 een stuk ingewikkelder geworden en de toetsing is streng. Werkgever mag de werknemer maar op één ontslaggrond ontslag aanzeggen. Het op orde hebben van het personeelsdossier is daarbij essentieel. Immers hoe kun je aantonen dat je een verbetertraject hebt aangeboden aan je werknemer? Hoe maak je aannemelijk dat er alles aan is gedaan door werknemer en werkgever om re-integratie mogelijk te maken?

40% afgewezen

Personeelsdossier op orde?! Voor 01-07-2015 werden 10% van de aanvragen door de rechter afgewezen na 01-07-2015 werden 40% van de ontslagaanvragen afgewezen en... Vraag: "Hoe ga je dan verder met elkaar als de relatie is verstoord?" Toetsing door rechter bij ontslagverzoek door werkgever (WWZ). Als je wilt weten waar de rechter op toetst kijk dan hier

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC