Contact opnemen?

Verbeter traject

Wat gaat goed en wat kan beter?

Deze belangrijke stimulerende vraag zou iedereen zichzelf voortdurend kunnen stellen. In de waan van alledag gaat die vraag vaak verloren. Pas op momenten waarop het mis is gegaan, bijvoorbeeld bij conflicten en / of ziekteverzuim en tijdens de schaarse momenten dat we er de tijd voor nemen zoals tijdens functioneringsgesprekken en / of beoordelingsgesprekken komt de vraag weer op tafel.

Afspraken SMART vastleggen.

Te vaak zie ik nog afspraken als: De medewerker zal zich tot het uiterste inspannen zijn resultaten te verbeteren. De werkgever zal dit verbeteringsproces faciliteren. Bij het uitblijven van verbetering zal door werkgever worden beoordeeld of dit arbeidsrechtelijke consequenties voor de werknemer tot gevolg heeft.

Prettige wedstrijd! Hier kan niemand iets mee!

Wat nu als daar zou staan?

Tijdens het functioneringsgesprek is naar voren gekomen dat de medewerker vaak de deadlines van projecten overschrijdt. De medewerker  geeft aan dat hij beter kan functioneren als hij de opleiding projectmanagement bij instituut "Vooruit" mag volgen. De werkgever is hiermee akkoord en vergoedt de kosten van de opleiding op voorwaarde dat de opleiding voor 1 november dit jaar door de medewerker is afgerond. De werkgever zal de medewerker de komende maanden wekelijks ondersteunen door middel van voortgangsgesprekken. Half december is het eerstvolgende meetmoment. Het beoogde resultaat is dat de scope van projecten, deadlines en mijlpalen door de medewerker scherper worden bewaakt. Overschrijdingen worden door de medewerker tijdig gecommuniceerd aan de projectleiding, zodat capaciteit kan worden bijgeschakeld om de deadline alsnog te halen.

Indien vast komt te staan dat de medewerker zich niet aan bovenstaande afspraak houdt is de consequentie dat de jaarlijkse CAO loontrede van januari volgend jaar niet aan hem wordt toegekend.      

Op deze afspraak kunnen zowel de medewerker als de werkgever acties uitzetten.

Om de medewerker te ondersteunen bij het realiseren van zijn doelen kan een coachingstraject worden afgesproken waarbij het verbeterplan uitgangspunt is. Op basis van de SMART geformuleerde afspraken wordt de medewerker gecoacht alles te doen en te laten om zijn doel te bereiken.  

Geïnteresseerd in wat Manyways Mediation & Coaching voor jou kan betekenen bel 06-57543385 of vul het contactformulier in.

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC