Contact opnemen?

Manyways Coach Garant Plan

Met het Manyways Coach Garant Plan koop je vooraf, tegen een gereduceerd tarief, het gewenste aantal uren coaching in. Het is een aanvulling op het coachingstraject, te vergelijken met een onderhoudsabonnement, dat ervoor zorgt dat nieuw verworven inzichten en kennis blijvend worden verankerd.

Terugvalpreventie

Nieuw verworven kennis slijt en kan wegzakken. In situaties waarin triggers, zoals bijvoorbeeld stress, zich opnieuw voordoen val je ongemerkt terug in je oude patroon. Om te zorgen dat het rendement van  jouw investering in coaching beklijft en jij niet terugvalt, biedt het Manyways Coach Garant Plan uitkomst. Periodiek (eens per kwartaal) werk je in opfrissessies aan jouw doelen, die je omdat de wereld constant verandert ook steeds kunt bijstellen.

Projecten 

De uren kunnen ook worden besteed rond een thema, zoals een verbetertraject, voorbereiding op een groot project of bijvoorbeeld, voor, tijdens en na een organisatieverandering. In dit kader is het ook mogelijk om meerdere personen individueel of gezamenlijk als team te coachen. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

Het Manyways Coach Garant Plan omvat:

· Acht uren coaching per jaar
· Reflectie achterliggende periode
· Vergroting zelfbewustzijn
· Communicatie stijl
· Versterken van kwaliteiten
· Inzicht in patronen en valkuilen
· Opfrissen van kennis en handvatten
· Nieuwe doelen in de veranderende omgeving
· Sparren over vraagstukken
· Advies

Investering 

Afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal jaren waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten. Er is al een onderhoudsabonnement vanaf  € 85,= per maand.

Dubbel voordeel

Naast een gereduceerd tarief, hebben abonnementhouders voorrang bij het inplannen van sessies. Daarmee staat het Manyways Coach Garant Plan zelf garant voor snelle service tegen gegarandeerde prijzen. 

Facturering

Jaarlijks vooraf*. Aan de hand van een verrichtingenstaat worden de verbruikte uren verrekend met de vooraf ingekochte uren. Extra uren worden op nacalculatie gefactureerd.
 
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het Manyways Coach Garant Plan? Bel dan 06-57543385 of klik op contact.
* Abonnementen worden jaarlijks vooruit gefactureerd en de uren worden op afroep besteed. De uren worden geacht per kwartaal te zijn opgenomen, tenzij anders overeengekomen. Bij uit dienst treden van de werknemer eindigt het abonnement per het eerstvolgende kalenderkwartaal. Het niet verschuldigde abonnementsgeld over de uren die zijn toe te rekenen aan de periode na uit dienst treden van de werknemer worden voor zover niet verbruikt wordt  gerestitueerd. Extra uren worden op basis van nacalculatie tegen het basis tarief doorberekend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.
 

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC