Contact opnemen?

Veelgestelde vragen

Klik op de vragen en bekijk direct de antwoorden

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Met behulp van een mediator (bemiddelaar) zoeken partijen naar een oplossing voor een geschil zonder tussenkomst van de rechter. Het is geheel vrijwillig, beide partijen moeten instemmen met mediation. Mediation biedt vooral uitkomst wanneer personen of partijen door een vertrouwensbreuk niet meer onderling met elkaar willen of kunnen onderhandelen.
In principe betalen de deelnemers elk een evenredig deel van de rekening. Bij twee partijen is dat dus ieder de helft, overigens kan onderling een andere verdeling worden afgesproken. Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever de kosten volledig voor zijn rekening neemt. Soms vergoedt een rechtsbijstandverzekering de kosten voor mediation, kijk daarvoor in de polisvoorwaarden of neem contact op met de verzekeraar.
Arbeidsgeschillen hebben hun eigen specifieke aanpak. Een arbeidsmediator kent de dynamiek van arbeidsconflicten en heeft kennis van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsmediation.
Arbeidsconflicten ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een mediation wordt getracht de communicatie te herstellen. Daarom zijn arbeidsconflicten geschikt om met mediation op te lossen. Mediations zijn snel op te starten, hebben een korte doorlooptijd en kunnen daardoor sneller tot resultaat leiden dan juridische procedures.
In het overgrote deel van de gevallen komt er door mediation een oplossing voor het conflict tot stand. Ook in situaties waarin de problemen niet binnen het bedrijf kunnen worden opgelost blijkt een mediationpoging waardevol te zijn. De communicatie is weer op gang gebracht en de belangen van de deelnemers worden duidelijk. Als samenwerken in de toekomst geen optie meer is, kunnen partijen in de mediation afspraken maken over hoe ze uit elkaar gaan (exit-mediation).
76 % van de arbeidsmediations komt direct tot een oplossing. 21 % van de mediations komt indirect alsnog tot een oplossing. 3 % komt uiteindelijk voor de rechter.
Naast de mediator zijn alleen de personen aanwezig die direct bij het conflict betrokken zijn. In overleg kunnen partijen zich tijdens de mediation laten ondersteunen door een advocaat, adviseur, familielid etc. De afspraken over vertrouwelijkheid gelden ook voor deze deelnemers aan de mediation.
Ja. Voorwaarde is wel dat de partijen die aan tafel zitten bevoegd zijn om afspraken te maken om het geschil op te lossen. Zij moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties. Als in een conflict de achterban uitdrukkelijk een rol speelt, bijvoorbeeld in een geschil tussen bestuurder en ondernemingsraad, moet in de mediationgesprekken bij het zoeken naar oplossingen in ieder geval extra aandacht besteed worden aan communicatie met die achterban.
De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende, meestal zijn drie tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen.
De mediator declareert volgende kosten: Honorarium vast uurtarief voor het aantal gewerkte uren, Reiskosten en reistijd vanaf 20 km van kantoor Zwolle, Extra kosten voor het eventueel huren van een externe vergaderruimte, Kosten van tijdens de mediation door deelnemers zelf ingeschakelde adviseurs, komen voor eigen rekening van de deelnemer die ze inhuurt. Het aantal sessies en de uren die er in het voorbereiden en uitwerken van sessies in een mediation gaan bepalen de kosten. Voor een standaard mediation zonder advocaten en of experts dien je rekening houden met een budget van € 1500,= tot € 2500,= p.p., exclusief de kosten van zelf ingehuurde experts.
Abosluut niet! Personal coaching zet je in om doelen te bereiken in je leven. Daarbij gaat het niet om wat je niet kunt, maar vooral om het versterken van die dingen waar jij goed in bent. Daardoor maak je optimaal gebruik van jouw sterke kanten.
Ten eerste kan een personal coach je helpen je doelstellingen samen met jou helder en SMART (Specifiek, Meetbaar, Accetabel Realiseerbaar en Tijdgebonden) te maken. Ten tweede, door met een personal coach samen te werken ga jij zien hoe jij je onbewuste belemmerende overtuigingen die je van het bereiken van je doel afhouden kunt omzetten in stuimulerende opvattingen, die je wel dichter bij je doel brengen. Ten derde kan een personal coach je helpen bij het opstellen van een POAP (Persoonlijk Ontwikkeling en Actie Plan), waardoor jij precies weet waaraan je kunt werken. Daarin staan ook de stappen die jij gaat zetten om je doel te bereiken.
Coaches en Therapeuten helpen beiden mensen stappen te laten zetten om vooruit te komen in het leven. Therapeuten zijn meer opgeleid om diagnostiseerbare aandoeningen te behandelen. Zij zijn meer gericht op probleemoplossing, genezing en herstel. Personal coaches werken vanuit het hier en nu aan toekomstig te bereiken doelen. Het vergroten van jouw zelfinzicht is daarbij het vertrekpunt. Daardoor ga jij je kwaliteiten herkennen, loop je niet meer in valkuilen en benut jij jouw talenten, zodat jij voortaan de dingen doet waar jij goed in bent en waar jij gelukkig van wordt.
Als je met je werkgever een outplacement ben overeengekomen dan krijg je een bepaalde tijd waarbinnen jij op zoek moet naar een andere baan. Je mag je dan laten bijstaan door bijvoorbeeld een loopbaancoach. In veel gevallen wordt je dan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van werk bij je werkgever om jou optimaal de kans te geven een andere baan te vinden.
Coaching is een investering in jezelf. Het is bewezen dat door coaching mensen sneller aan een baan komen dan zonder coaching, of dat ze beter in hun vel zitten en daardoor minder stressgevoelig worden.
Het staat goed op je CV als je tussen twee banen aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling werkt. Dat straalt een actieve houding uit. Je vergaart zelfkennis en treedt zelfbewuster anderen tegemoet. Je bent je bewust van je valkuilen en vooral ook van je kwaliteiten.
In een aantal gevallen betaalt de fiscus mee, coaching is onder voorwaarden gedeeltelijk aftrekbaar. Raadpleeg uw belastingadviseur of informeer bij de belastingdienst.
Het is mogelijk bij dreigend ontslag (outplacement) met je werkgever te overleggen dat hij de kosten van het outplacementtraject voor zijn rekening neemt.

Staat je vraag er niet bij? Bel dan met 06-57543385 voor meer informatie of vul het contactformulier in.

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC