Contact opnemen?

Conflictverzuim

Het welbevinden van werknemers is een steeds belangrijker wordende verantwoordelijkheid van werkgevers.Talloze gerechtelijke uitspraken onderstrepen dat belang. Het welbevinden van werknemers wordt beïnvloed door 7-W's: 

  • Werktaken 
  • Werktijden 
  • Werkdruk 
  • Werkplek  
  • Werkwijze
  • Werknemer (collegae)
  • Werkgever (directie/leidinggevenden)

Het is belangrijk signalen te herkennen die duiden op mogelijke onvrede over één of meer van bovenstaande factoren. In die onvrede ligt de kiem van een arbeidsconflict. De Wet verbetering poortwachter is duidelijk over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer in geval van ziekteverzuim. Externe partijen zoals het UWV en de kantonrechter kijken kritisch mee. 

Bedrijfsarts en / of Arboarts informeren bij conflict 

Als het vermoeden bestaat dat aan het ziekteverzuim een arbeidsconflict ten grondslag ligt is het zaak de bedrijfsarts of Arboarts daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. 

Eerst het conflict oplossen

Het is lastig is om samen een goed en werkbaar plan van aanpak op te stellen als er nog een conflict heerst. In die gevallen luidt het devies: "los eerst het arbeidsconflict op" (bron: STECR werkwijzer arbeidsconflicten). Door Manyways Mediation & Coaching in te schakelen los je effectief het conflict op en heb je aan het eind van de mediation een plan van aanpak met SMART geformuleerde, door beide partijen gedragen, afspraken.Twee vliegen in één klap dus! 

Bel voor meer informatie 06-57543385 of vul het contactformulier in.

 

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC