Contact opnemen?

Opa hanne wasse!

Opa hanne wasse!

Ze wil een sinaasappel eten! Met afwerende gebaren laat ze me weten dat ze niet van mijn hulp gebruik wenst te maken, ze wil het zelf doen. Vol overtuiging begint ze de sinaasappel af te pellen. Geamuseerd kijk ik toe. Het schiet niet erg op, slechts enkele kleine beschadigingen in de schil zijn het resultaat van haar inspanningen. “Opa helluppe?”, vraagt ze met haar liefste stemmetje.

Mijn hart maakt een vreugdesprongetje. Snel ontdoe ik, onder haar goedkeurend toezicht, de sinaasappel van zijn schil. In een mum van tijd zit ze heerlijk te smullen en druipt het sinaasappelsap van haar kin. Net twee jaar oud is mijn kleine prinses.

Langdurig ziekteverzuim
Bovenstaande anekdote doet mij denken aan de Pavlov reactie bij conflicten op de werkvloer. In geval van arbeidsconflicten is de eerste reactie meestal: “dat lossen we zelf wel op!”. In de praktijk valt het dan vaak nog niet mee om het conflict, zonder verdere escalatie, op te lossen. Er zijn twee hoofdredenen waardoor bij conflicten op de werkvloer helaas (te)laat om assistentie wordt gevraagd.

  • Conflictmijdend gedrag (hopen dat het probleem zichzelf oplost)
  • Niet willen erkennen dat je er zelf niet uitkomt (dat wordt als zwakte gezien)

Het gevolg is dat conflicten onnodig lang sluimeren, waarmee de kans op escalatie toeneemt. Conflicten zijn een bron van langdurig ziekteverzuim. Een beïnvloedbare kostenpost, die je tot een minimum beperkt wilt houden.

STECR-werkwijzer arbeidsconflicten
Als je vermoedt dat een werknemer zich als gevolg van een arbeidsconflict ziek heeft gemeld, breng dan onmiddellijk de bedrijfsarts van je vermoeden op de hoogte. De STECR – werkwijzer arbeidsconflicten (te bestellen bij www.stecr.nl) geeft duidelijke handvatten, hoe om te gaan met deze situatie en legt de nadruk op het oplossen van het conflict. Bespreek daarom met de bedrijfsarts de mogelijkheden van mediation.

Mediation  
Bij mediation zoek je, onder leiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator, gezamenlijk naar oplossingen voor het conflict. Voorwaardelijk is dat beide partijen “eruit” willen komen. Beschouw het conflict als een lastig te pellen sinaasappel. Onder leiding van de mediator wordt de vrucht van zijn schil (emotie) ontdaan.

Partje voor partje (herstel relatie, wederzijdse belangen, oplossingsrichtingen en onderhandelingsstappen) wordt de sinaasappel  tot hapklare stukken (oplossingen) verwerkt. Daardoor wordt een klimaat geschapen dat het hervatten van de werkzaamheden door de “zieke” werknemer bespoedigd. Als je werknemer een aantal weken sneller zijn werk hervat, door het inzetten van mediation, bespaar je zo maar duizenden euro’s op je ziektekosten.

Kwaliteit
Let op dat je een erkende en goed opgeleide MfN-registermediator in huis haalt. www.mfn.nl

Hanne wasse!
De sinaasappel is op, ze zit onder het sinaasappelsap. “Opa, hanne wasse?”, vraagt ze. Omdat ik het temperament van de kleine prinses ken, lijkt het mij het beste direct aan haar wens tegemoet te komen. Een conflict zit immers in een klein hoekje.

Tip! Voorkomen van escalatie van conflicten is beter dan genezen. Zorg voor een open sfeer en zoek de dialoog met de medewerkers in je bedrijf. Luister aandachtig, wellicht hebben ze goede ideeën. Veel innovaties vinden hun oorsprong in conflicten.

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC