Contact opnemen?

Nieuwe ontslaggrond

Nieuwe ontslaggrond

“Cumulatiegrond”   

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht.
De WWZ heeft ertoe geleid dat ontslag ook in situaties waar dat redelijkerwijze aan de orde is, onnodig wordt bemoeilijkt. Dat maakt werkgevers extra huiverig om contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Werkgevers lopen tegen situaties aan waarin op basis van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag, maar waar wel bij meerdere gronden gedeeltelijk sprake is van problemen (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie).
Ontslag via de rechter
Het wordt mogelijk om de rechter de afweging te laten maken of het van een werkgever verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten of dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende gronden. Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).
Kostbaar, langdurig en onzekere uitkomst

Mediation - Beëindiging met wederzijds goedvinden - het betere alternatief
De kostbare en tijdrovende gang naar de rechter hoeft niet te worden gemaakt als je er met je werknemer in gezamenlijk overleg uitkomt dat samen verder geen optie is. Beëindiging van de arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden is dan een goede manier om met elkaar te onderhandelen over de condities waarop u uit elkaar gaat. Voor werknemer wordt een uitkeringsvriendelijke vaststellingsovereenkomst opgesteld, die voldoet aan alle juridische eisen, waarin de in mediation in gezamenlijk overleg overeengekomen afspraken zijn opgenomen. Voor werkgever geen onzekerheid maar direct een overeenkomst.     
Creatiever, sneller, gelijkwaardig en voordeliger
 
Informatie
Meer weten over mediation Manyways Mediation & Coaching is gespecialiseerd in arbeidsmediation en Bert Huisman vertelt u graag in een vrijblijvend kennismakingsgesprek wat mediation in uw specifieke situatie voor u kan betekenen.
 

Bel voor een afspraak Manyways Medaition & Coaching vraag naar Bert Huisman - MfN-registermediator 0657543385 of bezoek de website www.manyways.nl en laat een berichtje achter, dan neemt Bert zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bron: regeerakkoord 2017 
 
 
 
 
 

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC