Contact opnemen?

Kenniswerker uit Zwolle

Kenniswerker uit Zwolle

(Op verzoek anoniem)
Mijn doel was meer controle over stressniveaus m.b.t. werk, om op langere termijn hart- en vaatziekten te voorkomen. Van tijd tot tijd is er die controle. Soms is er nog geen controle, maar ik kan veel sneller dan voorheen weer in controle komen door opgedane inzichten en oplossingsrichtingen. Ik weet wat me te doen staat in de toekomst. De coaching was waardevol om meer inzicht in mijn eigen situatie te krijgen en handvatten te ontwikkelen om meer controle te (her) krijgen. Ik heb in dit traject met name zelf moeten zoeken naar oplossingen. Bert heeft me daarnaast de laatste zet gegeven om de oplossingen ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ik snap nu beter wie ik ben en welk effect mijn gedrag heeft op de situaties in het werk waarin ik terecht kom. Ik heb geleerd zelf controle te nemen over de situatie en een stappenplan voor verbetering op te stellen en uit te voeren. Inzien van mijn eigen normen en waarden en deze te contrasteren met mijn omgeving.

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC