Contact opnemen?

Groepsmediation

Groepsmediation

Conflicten in teams- of groepen binnen organisaties en of de samenleving zijn van alle tijden. Dat is geen nieuws. Wat ik als arbeidsmediator in de praktijk hand over hand zie toenemen zijn escalerende team- of groepsconflicten. Hieronder een bewerking van de escalatieschaal zoals die is opgesteld door Friedrich Glasl.

Conflicten escaleren razendsnel, dus is het zaak tijdig in te grijpen en niet te wachten tot het conflict zo is geëscaleerd dat er bijna geen oplossingen meer mogelijk zijn. In fase 1 en 2 is het nog mogelijk elkaar op redelijke wijze te verzoeken het gedrag te veranderen. In fase 3 is dat al een hele toer geworden en is een onafhankelijke derde vooral als emoties gaan spelen wenselijk in fase 4 en hoger is mediation echt noodzakelijk om het conflict nog samen op te lossen. Realiseer je dat in escalerende conflicten makkelijk treden omhoog worden overgeslagen. De weg terug gaat trede voor trede. Reden om conflicten niet te laten sluimeren. 

Groepsmediation wordt meer en meer ingezet in teams die zelfsturend zijn. Daar worden conflicten in hun volle hevigheid in de groep uitgevochten en is er geen direct leidinggevende die de-escalered optreedt. Ook in teams waar door het ontstaan van twee of meer kampen vrijwel geen grip is te krijgen door de leidinggevende(n) kan het inzetten van groepsmediation op de oplossing dichter bij brengen. Kortom groepsconflicten vragen om een andere aanpak dan de één op één aanpak van de ’veroorzakers". Groepsconflicten dienen in de groep op te worden gelost en dat is precies wat met groepsmediation wordt gedaan.

De mediator(s), afhankelijk van de groepsgrootte meestal meestal twee, gebruiken de dynamiek van de groep. Door het inzetten van uitgekiende werkvormen wordt de invloed van de "haantjes de voorste" getemperd en het geluid van "stille muurbloempjes" gehoord, zodat bij het werken aan oplossingen de gezamenlijkheid wordt versterkt. Het commitment met de gekozen oplossing is, doordat de groep die zelf heeft aangedragen, groot. De kans van slagen bij het doorvoeren van deze oplossingen is groter dan extern bedachte oplossingen die aan de groep worden opgelegd.   

Bert Huisman

MfN-registermediator - specialisatie arbeidsconflicten

Contact opnemen?

MfN registermediator NOBCO EMCC